22 Grudzień 2014 roku

STAN REALIZACJI ZWROTÓW Z ZEZNAŃ ROCZNYCH

Aktualności

Kampania informacyjna dla płatników

2014-12-16

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczyna 10 grudnia kampanię informacyjną.

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-16

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć  na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.

Ministerstwo Finansów złoży doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Przykład fałszywego e-mailia

 

Czytaj więcej

Nie daj się uzależnić od hazardu

2014-12-16

Waidomości celne

plakat

Czytaj więcej

NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-8 - nowe wzory formularzy

2014-12-11

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014r w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. z dnia 28.11.2014r. poz. 1665), wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161) określone zostały nowe wzory formularzy:

1) zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2)
2)
zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7)
3) zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)
4) zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających (NIP-8)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej

Nowe zasady rejestracji firm w KRS

2014-12-11

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1161), określone zostały nowe zasady dotyczące rejestracji działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 Informator opracowany przez ZUS

Od 1 grudnia 2014 r. po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS (art. 20 ust. 1a ustawy o KRS) NIP i REGON będą nadawane automatycznie. Składając wniosek o wpis do KRS dane objęte treścią wpisu będą przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów (CRP-KEP) i do rejestru REGON, dzięki czemu podmiot szybko otrzyma niezbędne do funkcjonowania numery NIP i REGON.

Czytaj więcej

SD-Z2 - nowy wzór formularza

2014-12-11

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1379) z dniem 24.10.2014 r. został wprowadzony nowy wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2(5).

Formularz SD-Z2

Podatnik może złożyć zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych oraz otrzymaniu darowizny według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia (SD-Z2(4)) – jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r .

 

Czytaj więcej

Zasady opodatkowania spadków i darowizn

2014-12-11

Otrzymanie darowizny lub nabycie spadku wiąże się z obowiązkiem podatkowym. Jeżeli więc otrzymałeś darowiznę lub nabyłeś spadek, sprawdź, czy przysługuje Ci zwolnienie z podatku.

Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku oraz darowizny w przypadku gdy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku.

Wysokość kwot wolnych od podatku:

  • 9.637 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej,

  • 7.276 zł. – dla osób należących do II grupy podatkowej,

  • 4.902 zł. - dla osób należących do III grupy podatkowej.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza lub z dniem otrzymania darowizny.

Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, nabywca może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizny (zwolnienie dotyczy spadków, gdy zgon spadkodawcy nastąpił po 1 stycznia 2007 r.)

Warunkiem, który trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia jest zgłoszenie (na formularzu SD-Z2) nabytych rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia:

  • uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku,

  • zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza,

  • nabycia darowizny.

Podatek od spadków i darowizn – broszura informacyjna

Informacje od spadków i darowizn

 

 

Czytaj więcej

Nie daj się nabrać

2014-12-08

Niedaj się nabrać

Czytaj więcej

Badanie jakości usług

2014-12-01

SZANOWNI PAŃSTWO

W dniach 01.12.2014 – 31.12.2014r. przeprowadzane jest w Urzędzie Skarbowym w Sulęcinie badanie jakości usług świadczonych przez nasz urząd. Naszym pragnieniem jest, aby wszystkie osoby, które są petentami Urzędu Skarbowego w Sulęcinie wypełniły anonimową ankietę.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o udział w anonimowym badaniu ankietowym poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego u pracowników stanowisk pracy właściwych ds. obsługi bezpośredniej oraz na sali obsługi urzędu. Wypełnione ankiety proszę pozostawić w urzędzie poprzez wrzucenie jej do skrzynki „Skargi wnioski ankiety” znajdującej się na sali obsługi urzędu lub w sekretariacie urzędu. Dodatkowych informacji udziela pracownik sali obsługi.

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów

2014-11-27

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r.w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrującuch.

Rozporządzenie Ministra z dnia 4 listopada 2014r.

Czytaj więcej

1 z 4  Nastepna >>
 

 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP