05 Marzec 2015 roku

Aktualności

Zmiany w prawie podatkowym w 2015 roku

2015-02-12

Od 1 stycznia 2015 r. wystąpiły duże zmiany w prawie podatkowym. Z uwagi na charakter wprowadzanych zmian, dla niektórych podatników będą one stanowić rewolucję.

Czytaj więcej

E-deklaracje nie przez ePUAP

2015-02-12

Ministerstwo Finansów informuje, żedeklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane:

   - bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – do dokumentów składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty,
                lub
   - danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) – do dokumentów składanych prze osoby fizyczne.

Czytaj więcej

Termin na składanie deklaracji podatkowych

2015-02-12

 Od 1 stycznia 2015r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ma nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171):

 „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.".

Czytaj więcej

Próba wyłudzenia opłaty przez firmę EUCOMDAT Company Data GmbH.

2015-01-20


W związku z niepokojącą sytuacją stosowania praktyk przez austriacką firmę EUCOMDAT Company Data GmbH dot. odpłatnego wpisu podmiotu do bazy danych Europejskiego centralnego rejestru służącego do ewidencji i publikacji numerów identyfikacyjnych podatku od wartości dodanej - VAT-IDENTIFICATION.eu
    Firma powołując się na przepisy Unii Europejskiej próbuje namawiać klientów na publikacje danych w serwisie EUCOMDAT. Koszt publikacji to 760 €, a zlecenie przedłużane jest automatycznie o kolejny rok, jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana na 3 miesiące przed upływem obowiązującej umowy.
    
Informujemy, iż powyższa praktyka może stanowić próbę wyłudzenia opłaty przez w/w firmę.

Czytaj więcej

Od 1 stycznia br. nowe zasady w uldze na dzieci

2015-01-13

 

Czytaj więcej

Zmiany w PIT i CIT oraz limity obowiązujące w 2015 r. w podatkach dochodowych

2014-12-24

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. pod poz. 1328) dokonano szeregu zmian w przepisach dotyczących podatków dochodowych. Wdrożo dyrektywę Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Czytaj więcej

Informacja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

2014-12-24

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

więcej

Czytaj więcej

Kampania informacyjna dla płatników

2014-12-16

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczyna 10 grudnia kampanię informacyjną.

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-16

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć  na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.

Ministerstwo Finansów złoży doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Przykład fałszywego e-mailia

 

Czytaj więcej

Nie daj się uzależnić od hazardu

2014-12-16

Waidomości celne

plakat

Czytaj więcej

1 z 4  Nastepna >>
 

 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP