27 Marzec 2015 roku

Aktualności

Bezpośrednia obsługa interesantów

2015-03-27

"Od dnia 1 kwietnia 2015r. (środa) bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Skarbowym  w Sulęcinie odbywać się będzie:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30

i dodatkowo w każdy poniedziałek od godz.14.30 do 18.00 -  wyłącznie na Sali obsługi"


Czytaj więcej

Można już pobierać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

2015-03-18

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) zostało udostępnione podatnikom. Wszyscy, którzy składają PIT-37 mogą skorzystać z tej usługi. PFR będzie dostępne w części ogólnodostępnej Portalu Podatkowego (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) pod adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Przez pierwsze dwa dni w ten sposób złożono już 3450 zeznań podatkowych.

link do artykułu na stronie Ministerstwa Finansów

Czytaj więcej

„SZYBKI PIT W SULĘCINIE”

2015-03-06

„SZYBKI PIT W SULĘCINIE”
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SULĘCINIE INFORMUJE:
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA ZEZNAŃ ZA ROK 2014
UPŁYWA Z DNIEM 30 KWIETNIA 2015r.
SALA OBSŁUGI PODATNIKA BĘDZIE CZYNNA
07 marca 2015r. (sobota) 900-1300 – „DZIEŃ OTWARTY”
27 - 30 kwietnia 2015r. 715-1800
    ZEZNANIA MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES:    
   URZĄD  SKARBOWY W SULĘCINIE
 UL. DASZYŃSKIEGO 47
69-200 SULĘCIN
        NUMERY TEL. PUNKTÓW INFORMACYJNYCH:
        (095)756-00-00,(095)756-00-02, (095)756-00-20, (095)756-00-22, (95) 756-00-29

Zachęcamy do składania deklaracji drogą elektroniczną – szczegóły www.e-deklaracje.gov.pl

Czytaj więcej

Dzień Otwarty w urzędach skarbowych

2015-03-06

Ministerstwo Finansów zaprasza w sobotę 7 marca na Dzień Otwarty do urzędów skarbowych w całej Polsce. Wszyscy, którzy zamierzają osobiście złożyć lub wysłać deklarację podatkową, mogą odwiedzić swój urząd w godzinach od 9.00 do 13.00.

Dzień Otwarty to znakomita okazja do uzyskania fachowej pomocy przy wypełnianiu deklaracji podatkowej. Pracownicy urzędów w całej Polsce będą przyjmowali zeznania oraz pomagali w rozliczeniu elektronicznym. W urzędach przygotowano dodatkowe punkty informacyjne, a podatnicy będą mieli do dyspozycji również broszury informacyjne nt. zasad odliczania podatku czy przysługujących ulg. We wszystkich urzędach zostaną uruchomione w salach obsługi podatnika specjalne stanowiska komputerowe, na których można będzie złożyć zeznanie drogą elektroniczną.

Czytaj więcej

Zmiany w prawie podatkowym w 2015 roku

2015-02-12

Od 1 stycznia 2015 r. wystąpiły duże zmiany w prawie podatkowym. Z uwagi na charakter wprowadzanych zmian, dla niektórych podatników będą one stanowić rewolucję.

Czytaj więcej

E-deklaracje nie przez ePUAP

2015-02-12

Ministerstwo Finansów informuje, żedeklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane:

   - bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – do dokumentów składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty,
                lub
   - danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) – do dokumentów składanych prze osoby fizyczne.

Czytaj więcej

Termin na składanie deklaracji podatkowych

2015-02-12

 Od 1 stycznia 2015r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ma nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171):

 „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.".

Czytaj więcej

Próba wyłudzenia opłaty przez firmę EUCOMDAT Company Data GmbH.

2015-01-20


W związku z niepokojącą sytuacją stosowania praktyk przez austriacką firmę EUCOMDAT Company Data GmbH dot. odpłatnego wpisu podmiotu do bazy danych Europejskiego centralnego rejestru służącego do ewidencji i publikacji numerów identyfikacyjnych podatku od wartości dodanej - VAT-IDENTIFICATION.eu
    Firma powołując się na przepisy Unii Europejskiej próbuje namawiać klientów na publikacje danych w serwisie EUCOMDAT. Koszt publikacji to 760 €, a zlecenie przedłużane jest automatycznie o kolejny rok, jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana na 3 miesiące przed upływem obowiązującej umowy.
    
Informujemy, iż powyższa praktyka może stanowić próbę wyłudzenia opłaty przez w/w firmę.

Czytaj więcej

Od 1 stycznia br. nowe zasady w uldze na dzieci

2015-01-13

 

Czytaj więcej

Zmiany w PIT i CIT oraz limity obowiązujące w 2015 r. w podatkach dochodowych

2014-12-24

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. pod poz. 1328) dokonano szeregu zmian w przepisach dotyczących podatków dochodowych. Wdrożo dyrektywę Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Czytaj więcej

1 z 5  Nastepna >>
 

 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP