30 Styczeń 2015 roku

STAN REALIZACJI ZWROTÓW Z ZEZNAŃ ROCZNYCH

Aktualności

Próba wyłudzenia opłaty przez firmę EUCOMDAT Company Data GmbH.

2015-01-20


W związku z niepokojącą sytuacją stosowania praktyk przez austriacką firmę EUCOMDAT Company Data GmbH dot. odpłatnego wpisu podmiotu do bazy danych Europejskiego centralnego rejestru służącego do ewidencji i publikacji numerów identyfikacyjnych podatku od wartości dodanej - VAT-IDENTIFICATION.eu
    Firma powołując się na przepisy Unii Europejskiej próbuje namawiać klientów na publikacje danych w serwisie EUCOMDAT. Koszt publikacji to 760 €, a zlecenie przedłużane jest automatycznie o kolejny rok, jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana na 3 miesiące przed upływem obowiązującej umowy.
    
Informujemy, iż powyższa praktyka może stanowić próbę wyłudzenia opłaty przez w/w firmę.

Czytaj więcej

Od 1 stycznia br. nowe zasady w uldze na dzieci

2015-01-13

 

Czytaj więcej

Zmiany w PIT i CIT oraz limity obowiązujące w 2015 r. w podatkach dochodowych

2014-12-24

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. pod poz. 1328) dokonano szeregu zmian w przepisach dotyczących podatków dochodowych. Wdrożo dyrektywę Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Czytaj więcej

Informacja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

2014-12-24

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

więcej

Czytaj więcej

Kampania informacyjna dla płatników

2014-12-16

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczyna 10 grudnia kampanię informacyjną.

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-16

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć  na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.

Ministerstwo Finansów złoży doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Przykład fałszywego e-mailia

 

Czytaj więcej

Nie daj się uzależnić od hazardu

2014-12-16

Waidomości celne

plakat

Czytaj więcej

NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-8 - nowe wzory formularzy

2014-12-11

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014r w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. z dnia 28.11.2014r. poz. 1665), wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161) określone zostały nowe wzory formularzy:

1) zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2)
2)
zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7)
3) zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)
4) zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających (NIP-8)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej

Nowe zasady rejestracji firm w KRS

2014-12-11

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1161), określone zostały nowe zasady dotyczące rejestracji działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 Informator opracowany przez ZUS

Od 1 grudnia 2014 r. po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS (art. 20 ust. 1a ustawy o KRS) NIP i REGON będą nadawane automatycznie. Składając wniosek o wpis do KRS dane objęte treścią wpisu będą przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów (CRP-KEP) i do rejestru REGON, dzięki czemu podmiot szybko otrzyma niezbędne do funkcjonowania numery NIP i REGON.

Czytaj więcej

SD-Z2 - nowy wzór formularza

2014-12-11

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1379) z dniem 24.10.2014 r. został wprowadzony nowy wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2(5).

Formularz SD-Z2

Podatnik może złożyć zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych oraz otrzymaniu darowizny według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia (SD-Z2(4)) – jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r .

 

Czytaj więcej

1 z 4  Nastepna >>
 

 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP